Đăng ký
DÀNH CHO PHỤ HUYNH
HỌC SINH
Liên Hệ Tìm Gia Sư :
0933.050.267
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
SINH VIÊN
Liên Hệ Tìm Lớp Dạy :
0919.039.734

Trung Tâm Gia Sư Tiến Đạt Cập Nhật Lớp Mới Hằng Ngày


Tiến Đạt là địa chỉ chuyên giới thiệu gia sư với trình độ chuyên môn cao,giúp cải thiện và nâng cao kết quả học tập.


Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực gia sư, với nhiệt huyết và sự yêu nghề, Trung tâm gia sư Tiến Đạt đã tạo được uy tín và nhận được sự tín nhiệm của phụ huynh cũng như các thầy cô gia sư.


LỚP GIA SƯ MỚI

Hôm nay:  23-12-2014

 

MS: 215/PNHUAN

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 9

Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN TRỌNG TUYỂN- P 8- PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1 200 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3-5(7h-9h) - TỐI T3-5(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 188/11

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 12(LTĐH)

Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: ÂU CƠ - P 14- Q11
Mức lương: 1 400 000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 2-4(7H30-7H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 616/8

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 12(LTĐH)

Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HƯNG PHÚ - P.10 -Q.8
Mức lương: 2 000 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 2-4-6(2H-4H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 622/BTHANH

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 6

Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: CẦU KINH(XÔ VIẾT NGHỆ TỈNH)-P 27- BÌNH THẠNH
Mức lương: 800 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 276/1

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 5

Môn dạy: t-v
Địa chỉ: ĐINH TIÊN HÒANG -P. ĐA KAO - Q.1
Mức lương: 700 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6 ( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 187/11

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 5

Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: HÀN HẢI NGUYÊN -P 2- Q11
Mức lương: 700 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 6H30-8H30(2.4.6 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 615/8

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 1

Môn dạy: T-V- RÈN CHỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG 318(PHẠM HÙNG - P 5- Q8)
Mức lương: 1 000 000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - TỐI 6H45-8(T2-3-4-5-6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 614/8

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 1

Môn dạy: T-V-RÈN CHỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 3 KHU DC CHUNG SƠN- BÌNH HƯNG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1 200 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 2-4-6(5H30-7H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 662/BTAN

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 1

Môn dạy: T-V-RÈN CHỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18B(LÊ VĂN QUỚI)-P BÌNH HƯNG HÒA A- BÌNH TÂN
Mức lương: 700 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 220/3

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 1

Môn dạy: T-V-RÈN ChỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỖ 4(CƯ XÁ ĐÔ THÀNH)-P4- Q3
Mức lương: 1 400 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-6-7(5H30-7H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 613/8

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 9

Môn dạy: T--L-H
Địa chỉ: PHẠM THẾ HIỂN- P 7- Q8
Mức lương: 800 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 447/GVAP

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 8

Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: THỐNG NHẤT - P 16 - GÒ VẤP
Mức lương: 800 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2.6 ( 6H-8H )+ SÁNG T4 ( 8H -10H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 660/BTAN

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 2

Môn dạy: T-V-RÈN CHỮ
Địa chỉ: HỒ HỌC LÃM- -P AN LẠC - BÌNH TÂN
Mức lương: 1 800 000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2-T6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 231/10

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 3+5

Môn dạy: T-TV- A
Địa chỉ: LÝ THƯỜNG KIỆT - P.14 - Q.10
Mức lương: 1 100 000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( SẮP XẾP)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 220/2

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 12(LTĐH)

Môn dạy: SINH
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ ĐỊNH- P. THẠNH MỸ LỢI- Q.2
Mức lương: 800 000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T3.T5 ( SẮP XẾP 2H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 446/GVAP

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 3

Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LÊ LAI ( PHẠM VĂN ĐỒNG ) -P. 4 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 1 800 000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 SẮP XẾP ( 2H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 701/12

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 1

Môn dạy: T-V-RÈN ChỮ
Địa chỉ: TRẦN VĂN MƯỜI ( NGÃ TƯ GIẾNG NƯỚC )-ẤP 3 - XÃ XUÂN THỚI SƠN -H.HÓC MON
Mức lương: 1 200 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( SẮP XẾP 2H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 255/BCHANH

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 9

Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ẤP 2- XÃ TÂN KIÊN - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1 000 000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 2-6 ( 6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 254/BCHANH

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 8 ( 2EM )

Môn dạy: T-L-H-V-A
Địa chỉ: VÕ VĂN VÂN - ẤP 1- XÃ VĨNH LỘC B- BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1 200 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 400/TPHU

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 5

Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: ĐÔ ĐỐC LONG - P. TÂN QUÝ - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1 300 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3.5.7 ( 4H -6H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 180/4

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 6

Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BẾN VÂN ĐỒN -P.5 - Q.4
Mức lương: 700 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh

MS: 477/TDUC

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 9

Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 11(QUỐC LỘ 1K)-P KP4- P LINH XUÂN - THỦ ĐỨC
Mức lương: 600 000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU 4-6(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Thông tin mới cập nhật

trung tam gia su tien dat 7 điều không thể bỏ qua cho các bạn khối C

 Văn, Sử, Địa đối với các bạn nữ thì cảm thấy dễ dàng,nó không khô cứng,”khó nuốt” như các môn tự nhiên Toán, L, Hóa. ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat 5 cách hiệu quả giúp bé tăng chỉ số EQ

 Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu chỉ số EQ nhé! EQ là chữ viết tắt của Emotional Quotient, nó ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Bí quyết đạt điểm cao với văn nghị luận xã hội

Như chúng ta đã biết, văn nghị luận xã hội chính là những bài văn viết về các vấn đề xã hội, ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Cách dạy con qua việc đọc sách hằng ngày

Có vô vàn cách dạy con trẻ về tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống hiện nay để con trẻ ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Kinh nghiệm ôn thi lớp 10 vào trường chuyên

  Trong suốt 4 năm cấp hai các bạn nhỏ của chúng ta đã miệt mài học tập để mong ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Các phần quan trọng trong thi đại học môn Vật lý

 Vật lý lớp 12 là môn tập hợp đầy đủ các kiến thức về lý thuyết cũng như phần bài tập bao gồm nhiều ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat "Bí kíp" giúp hứng thú ngay với các môn tự nhiên

 Đối với một số học sinh, các môn tự nhiên đối với họ thật “khô khan” và “khó nuốt”, họ luôn đau đầ khi nhắc tới 3 môn Toán , ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Kinh nghiệm thi Toeic đạt điểm cao

  Ai cũng muốn mình đạt điểm cao trong kỳ thi TOEIC, nhưng điều đó không đơn giản, điều đó đạt được khi bạn quyết tâm kiên nhẫn rèn luyện trong thời ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Gia sư rèn chữ đẹp – nghe có vẻ lạ

 

Các cụ xưa có câu “Cái răng cái tóc là góc con người”, chữ viết cũng vậy, nhìn vào chữ viết người ta có thế đánh ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Những điều hết sức lưu ý trước khi bước vào thi đại học.

 

Theo điều tra thực tế cho thấy,  việc các bạn đổ xô đi học thêm, luyện thi những ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Giải quyết các vấn đề hay gặp trong giải đề thi trắc nghiệm môn Hóa học

 Những em hay sai ở các câu mệnh đề nào đúng đọc nhầm thành ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Bí quyết vàng để ôn thi môn địa lý

 Địa lý có lẽ là môn khó nhằn của một số thí sinh. Đa phần thí sinh gặp khó khăn ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Kinh nghiệm thi tốt đại học môn hóa học

 Hóa học cũng là một môn không kém phần quan trọng bao gồm khối lượng lớn các câu hỏi về lý thuyết và bài tập. Chính vì thế, khi ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Có nên học gia sư qua mạng hay không?

Gia su từ lâu đã trở thành một nghề tay trái của các bạn sinh ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Có cần gia sư cho môn Tin học không?

 Việc học thêm tại các trung tâm là rất phổ biến với các em học sinh ngày nay. Nhất là với nền giáo dục phát ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Kinh nghiệm tự ôn tập môn sinh đạt hiệu quả cao

Sinh học là một môn học vừa có tính đặc thù của một môn khoa học tự nhiên vừa mang đặc thù của môn khoa học thực nghiệm, do đó cần có sự ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Hướng dẫn ôn tập và thi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12

Vật lý là một trong ba môn nằm trong khối A và cũng khá là quan trọng, do vậy cần trang bị những kiến thức trong quá trình ôn luyện cũng như khi bước ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Dấu hiệu cho biết con bạn đến lúc cần có gia sư

 Việc học ngày nay của các em ngày càng nặng và áp lực hơn. Chính vì thế mà những học sinh không tiếp thu được ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat 5 bước căn bản cho các bạn bắt đầu học tiếng Nhật

Nước Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, từ nên kinh tế, giáo dục và cả việc làm. Vì thế, xu ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Một số phương pháp dạy tiếng Anh nên áp dụng tại Việt Nam

 Trong quá trình học tập cũng như giảng dạy tiếng Anh, phương pháp giảng ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Bí quyết chọn nguyện vọng vào lớp 10

Có thể nói thi tuyển vào lớp 10 cũng không kém phần quan trọng so với các kỳ thi khác. Đây chính là một bước đệm để chọn cho bản thân ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Môn văn - Có nên học thuộc lòng?

Đối với một số bạn cho rằng, môn văn là môn học khá “khoai” và chỉ đúng cho các bạn ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Bí mật giúp ôn thi hiệu quả

 Ôn thi luôn là thời gian mệt mỏi và hồi hộp nhất. Để có thể vượt qua thời kì này, các sĩ tử cần có những sự ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Thời gian tiếp thu bài nhanh, hiệu quả nhất

 Bước vào chặng đường nước rút cho kỳ thi quan trọng, đòi hỏi các bạn phải tập trung cao độ để làm tăng thêm nguồn kiến thức cho ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Cách làm bài thi trắc nghiệm tiếng anh đạt điểm cao

Để có được một kỳ thi đại học hiệu quả thì ngoài việc ôn luyện chăm chỉ, thí sinh cần học những bí kíp làm ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Làm cách nào học Toán tốt hơn

 Hầu hết tâm lý học sinh đều cho rằng môn Toán là một môn “khô ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Các phương pháp ghi nhớ bài hiệu quả

Học thì có nhiều cách, nhưng cách nào cho hiệu quả, cho tiết kiệm ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Phương pháp học tập tốt hơn

 Dù trên một lớp học đơn thuần hay trên giảng đường đại học thì kể cả học sinh hay sinh viên đều ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Tại sao phải cho con học thêm?

 Hiện nay, chương trình học của các em học sinh ngày càng nhiều, hầu như khối lượng kiến ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Tìm kiếm trung tâm gia sư uy tín, chất lượng

Xã hội ngày càng đi lên, cuộc sống ngày càng được cải tiến, việc học cũng được ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Phương pháp phát âm chuẩn tiếng anh giống người bản địa

Khi nói tới học tiếng anh thì ai cũng nghĩ chỉ cần giỏi câu từ, ngữ pháp, còn phát âm thì ai cũng nói được, chúng ta cứ nghĩ chúng ta không ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Thực hư hình thức gia sư trực tuyến qua mạng (Phần 1)

Thời gian gần đây nhiều sinh viên đã sử dụng Internet như một phương tiện kiếm tiền hữu ích. Trong ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Trẻ bao nhiêu tuổi bắt đầu học anh văn là tốt nhất

 Việc học anh văn với trẻ em giờ trở nên vô cùng quan trọng và phổ biến. Nhưng nên cho trẻ em học ở độ tuổi ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Kinh nghiệm khi thi toán đại học-gia sư

 Mỗi khi kì thi đại học đến gần là bao nhiêu lo lắng, hồi hộp lại xuất hiện trên gương mặt của các sĩ tử. ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Vì sao gia sư lại cần thiết trong giai đoạn hiện nay

 Việc học của các em ngày nay khi tiếp cận với tri thức mới trong nhà trường cũng như xã hội ngày càng khó và phức tạp. Nhiều em không đủ khả ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Làm sao học sử lâu quên?

Môn sử được xem là môn học rất khó nhằn với tất cả các học sinh đặc biệt là các học sinh chuyên về môn tự nhiên. Vậy làm sao để có ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Bí quyết học giỏi toán cho bé cấp 1

 

Học sinh lớp 1 là những đứa trẻ lần đầu tiên được cắp sách đến trường, được tiếp thu những ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Mẹo làm bài thi trắc nghiệm tiếng anh dạng tìm lỗi

Phần thi tìm lỗi cũng khá quan trọng trong khi thi. Để thi tốt phần này mọi người có thể tham khảo các bước sau:

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat NHỮNG LÝ DO PHỤ HUYNH CẦN GIA SƯ

Ngày nay khi nền kinh tế tri thức đang được chú trọng quan tâm thì việc học của con em lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.. Do đó, các ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Lưu ý để thi tốt anh văn trắc nghiệm đọc hiểu đại học

Mỗi khi bước vào kì thi đại học gay go là biết bao nỗi niềm của thí sinh. Làm cách nào để ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat 10 gợi ý để biết bé đang cần gia sư

Gia sư đang là công việc được nhiều sinh viên lựa chọn cũng như được những ông ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Vì sao bé cần gia sư

Con bạn học chưa tốt? Con bạn chăm học? điểm chưa cao?  Đã đến lúc bạn cần quan tâm hơn đến con mình. ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Lợi ích khi cho bé học gia sư-trung tâm gia sư

Gia sư  - Cụm từ này ngày càng được nhắc đến nhiều hơn khi giáo dục trở thành ưu tiên hàng đầu hiện ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Cách học giỏi anh văn cho bé cấp 1

 Nhiều bậc phụ huynh vẫn thường hay băn khoăn rằng: Có nên cho trẻ học Anh Văn từ sớm, cụ thể là vào ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Cách học lịch sử hiệu quả nhất

Lịch sử là một môn học tương đối khó với mõi học sinh. Vì học sinh phải nhớ những kiến thức ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Tìm gia sư dạy lý ôn thi đại học dựa vào yếu tố nào

Lý là môn khoa học tự nhiên. Kiến thức cua môn Lý gắn chặt với cuộc sống. Vậy làm sao để tìm

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Những phương pháp giúp con học giỏi hơn

Các phụ huynh đều muốn con mình học giỏi. Điều này, cũng chính là sử mệnh của các trung tâm gia sư hiện nay. ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Nhân cách của một gia sư chuyên nghiệp

 

 

 

Rất nhiều người lựa ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Lý do phụ huynh nên chọn Trung tâm gia sư – dạy kèm tại nhà.

 

 

Một trung tâm gia sư được công nhận về chất lượng đào tạo cùng với đội ngũ gia sư dạy kèm tại nhà uy ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Gia sư tiếng anh cần yếu tố gì

 

 

 

Hiện nay, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ giao tiếp phổ biến trên toàn thế giới. Chính ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Dạy kèm cho trẻ lớp 1 cần yếu tố gì để hiệu quả trong việc dạy và học

 

 

 

Việc tìm cho trẻ một giáo viên dạy kèm ngay từ khi trẻ bắt đầu bước vào lớp 1, là ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Yếu tố đánh giá trung tâm gia sư uy tín

 

Đối với phụ huynh, việc lựa chọn cho con mình một trung tâm gia sư uy tín cũng là một vấn đền nan giải, bởi hiện nay có rất nhiều trung ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Học và dạy kèm thế nào cho hiệu quả?

 

Ngoài những giờ học trên lớp, thì việc lựa chọn hình thức học kèm ngày càng trở nên phổ biến và ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat đáp án các môn thi

Cái quan trọng nhất khi bắt tay vào học bài là tinh thần của bạn được thoải mái tuyệt đối, không lo âu và phiền muộn về bất cứ một vấn đề gì. ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CỦA VĂN PHÒNG GIA SƯ BẮT DẦU TỪ NGÀY

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Thời Gian Làm Việc

Thời gian làm việc của trung tâm đươc áp dụng từ ngày 1 tháng 01 năm 2013 như sau mong ...

>> Chi tiết