Đăng ký
DÀNH CHO PHỤ HUYNH
HỌC SINH
Liên Hệ Tìm Gia Sư :
0933.050.267
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
SINH VIÊN
Liên Hệ Tìm Lớp Dạy :
0919.039.734

Trung Tâm Gia Sư Tiến Đạt Cập Nhật Lớp Mới Hằng Ngày


Tiến Đạt là địa chỉ chuyên giới thiệu gia sư với trình độ chuyên môn cao,giúp cải thiện và nâng cao kết quả học tập.


Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực gia sư, với nhiệt huyết và sự yêu nghề, Trung tâm gia sư Tiến Đạt đã tạo được uy tín và nhận được sự tín nhiệm của phụ huynh cũng như các thầy cô gia sư.


LỚP GIA SƯ MỚI

Hôm nay:  16-04-2014

 

MS: 84/6

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 8

Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HẬU GIANG - P.11 - Q.6
Mức lương: 1 500 000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2-.T6 (7H30 - 9H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 143/GVAP

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 5

Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: NGUYỄN THÁI SƠN - P. 5 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 1 000 000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - T3.5 (TỐI S.XẾP) HOẶC CHIỀU CN
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 70A/10

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 6

Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BA VÌ- P.15 - Q.10
Mức lương: 1 400 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6( 7H - 9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 114/TPHU

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 12 (LTĐH )

Môn dạy: ANH
Địa chỉ: LÊ CAO LÃNG- P PHÚ TRUNG - TÂN PHÚ
Mức lương: 700 000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU 2H-4H(SN XẾP BUỔI)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 231/12

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 12 (LTĐH )

Môn dạy: SINH
Địa chỉ: LÊ LÊ VĂN DUYỆT- THỊ XÃ LÁI THIÊU- BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1 600 000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 230/12

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 11

Môn dạy:
Địa chỉ: NGUYỄN ẢNH THỦ- P HIỆP THÀNH - Q12
Mức lương: 1 200 000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU HOẶC TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 217/BTAN

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 12 (LTĐH )

Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18- P HÌNH HƯNG HÒA- BÌNH TÂN
Mức lương: 1 200 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 201/BTHANH

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 2

Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: NGÔ TẤT TỐ -P 22- BÌNH THẠNH
Mức lương: 800 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 54/4

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 12 (LTĐH )

Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: NGUYỄN THẦN HIẾN - P.18 - Q.4
Mức lương: 600 000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI T3(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 229/12

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : CĂN BẢN

Môn dạy: TIN HỌC
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ LẮNG- ẤP CHỢ TÂN- XÃ TÂN PHÚ TRUNG- HUYỆN CỦ CHI
Mức lương: 1 700 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 142/GVAP

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 5

Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: NGUYỄN THÁI SƠN - P. 5 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 1 200 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 216/BTAN

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 2

Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: HƯƠNG LỘ 2-P BÌNH TRỊ ĐÔNG- Q BÌNH TÂN
Mức lương: 1 200 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 (5H-7H)
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 62/11

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 3

Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: HÒA BÌNH-P3- Q 11
Mức lương: 1 200 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG 2.4.6 (9H30-11H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 146C/TDUC

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 12

Môn dạy:
Địa chỉ: HIỆP BÌNH- P HIỆP BÌNH CHÁNH- THỦ ĐỨC
Mức lương: 1 800 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 5-6-7(6H-7H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 215/BTAN

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 11

Môn dạy: ANH
Địa chỉ: DƯƠNG ĐÌNH CÚC- ẤP 4- XÃ TÂN KIÊN - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1 200 000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T2-4(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 112B/TPHU

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 5

Môn dạy: ANH
Địa chỉ: DÂN TỘC - P. TÂN THÀNH - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 800 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T3.5.7 (TỐI 7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 112A/TPHU

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 5

Môn dạy: ANH
Địa chỉ: DÂN TỘC - P. TÂN THÀNH - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1 400 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T3.5.7 (TỐI 7H-8H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 214/BTAN

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 5

Môn dạy: T-V
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 1(BÌNH LONG) - P.BÌNH HƯNG HÒA A - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1 200 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3.5.7( 3H -5H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 141/GVAP

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 12 (LTĐH )

Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 1 ( PHAN VĂN TRỊ ) - P.10 - Q.GÒ VẤP
Mức lương: 1 700 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2(6H-9H)+T4-5(2H-5H)+CN SÁNG(CHỌN 1H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 140/GVAP

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 8

Môn dạy: T-L-H ( BÁO BÀI )
Địa chỉ: QUANG TRUNG -P 10- GÒ VẤP
Mức lương: 1 400 000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 139/GVAP

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : 5

Môn dạy: T-V
Địa chỉ: NGUYỄN THÁI SƠN(CHỢ TÂN SƠN NHẤT)
Mức lương: 1 000 000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU CN(3H-6H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 

MS: 169/TBINH

Lớp Chưa Giao

Lớp dạy : TIẾNG HÀN

Môn dạy: ĐÀM THOẠI
Địa chỉ: ĐỒNG XOÀI- P 13- TÂN BÌNH
Mức lương: 1 500 000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3-5-7(4H-5H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: (08) 38685243 - 0917320715
Cần Gia Sư - Xem Chi Tiết >>

Trung tâm gia sư - Gia su - Trung Tam Gia Su 
Thông tin mới cập nhật

trung tam gia su tien dat đáp án các môn thi

Cái quan trọng nhất khi bắt tay vào học bài là tinh thần của bạn được thoải mái tuyệt đối, không lo âu và phiền muộn về bất cứ một vấn đề gì. ...

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CỦA VĂN PHÒNG GIA SƯ BẮT DẦU TỪ NGÀY

>> Chi tiết

trung tam gia su tien dat Thời Gian Làm Việc

Thời gian làm việc của trung tâm đươc áp dụng từ ngày 1 tháng 01 năm 2013 như sau mong ...

>> Chi tiết