Hưỡng dẫn thanh toán phí

Phí nhận lớp tại trung tâm gia sư Tiến Đạt là 30%. Trung tâm nhận thanh toán trực tiếp tại văn phòng Q7 hoặc chuyển khoản.

Số tài khoản ngân hàng: Đỗ Thị Hoa, Agribank Nam Sài Gòn 6160205433110 ; Vietcombank Nam Sài Gòn 1013579811

Momo: 0919687762 Đỗ Thị Hoa